foto na Bratislavskom hrade 01

Foto: Mgr. Ingrid Littmannová, Štúdio Škerák